A l’agost són vacances però hi ha persones que no obliden els nens i                                                segueixen treballant.