El 27 de novembre es va celebrar a l’Ateneu Barcelonès la II Àgora Ciutadana de la Barcelona Social. Es va fer un reconeixement de les cent entitats de l’Acord Ciutadà que promouen i canalitzen tasques de voluntariat. El senyor Xavier Trias va lliurar a cada entitat la certificació corresponent.

ponent.Reconeixement per part de l'Ajuntament